Montážne práce a rekonštrukcie

Ponúkame všetky rekonštrukčné práce na cintoríne:

 

  • demontáž pomníka z terazza, žuly, staré pomníky z mramoru, staré kríže, ohrady
  • montáže pomníkov, urnových pomníkov, urnových stien
  • obnova písma na nápisnej tabuli zlatom, striebrom, alebo farbou
  • vybudovanie betónového základu pod pomník jednohrob, dvojhrob, urnový pomník alebo na mieru
  • vybudovanie krypty na mieru

 

Realizácia betónového základu na cintoríne.